Arkiv för Okt 2016

Lånens storlek ökar med åldern

En undersökning som genomfördes år 2015 visade att äldre låntagare generellt lånar mer pengar än yngre. Låntagandet är störst i åldersgruppen 35 till 49 år och och denna åldersgrupp står även för 35 % av alla nya lån. Att äldre lånar mer är dock ganska förväntat eftersom du oftast har ett …

Räntor på konsumtionslån blir allt högre

Antalet personer som lånar pengar blir allt fler och samtidigt blir räntorna allt högre. Under 2015 konstaterade man att antal konsumtionslån ökat med 18 % jämfört med året innan, något som Finansinspektionen har uttryckt oro över. Att antalet lån ökar behöver dock inte ses som något negat…