Arkiv för Maj 2017

Vad alla borde veta om att låna pengar

Numera lånar allt fler svenskar stora mängder pengar, 2016 lånade svenskarna 3300 miljarder kronor, en märkbar ökning mot föregående år. Anledningen till den höga belåning tros vara det låga ränteläget - men det finns fortfarande stora skillnader mellan låneföretagen. Lånetrenden påverkar …

Låna pengar till din bostad under studierna

I mitten av sommaren kommer det första antagningsbeskedet för ansökningar till höstterminen på universitet och högskolor i Sverige. Bostadsmarknaden blommar vanligtvis upp i studentstäder kring antagningsbeskeden då många på kort varsel blir på jakt efter ny bostad, och det blir även vanli…