Arkiv för Nov 2017

Så undviker du överbelåning

Sverige har genomgått en stor förändring när det gäller hur man lånar. Från att tidigare ha varit mycket restriktiva verkar det nu som att svenskarna lånar allt mer. Detta har även börjat synas i hur många som idag ansöker om skuldsaneringar hos Kronofogden. Att låna behöver dock inte nödv…

Så bör du tänka angående räntan på dina lån

Ränta är ett återkommande begrepp när man diskuterar olika former av lån. För de flesta är definitionen av ränta rätt tydlig - den kostnad du kan förvänta dig i samband med lånet. Hur man ska betrakta räntan och hur du bör planera din ekonomi beroende på räntan på dina lån kan dock vara sv…