Arkiv för Dec 2018

Rapport: Bankerna dåliga att utnyttja nyanländas kompetens

Banksektorn är i akut behov av kompetens men man upplever svårigheter med rekryteringen. I Sverige finns närmare 70 000 utländska akademiker som är i behov av jobb. Många intresserar sig för branschen men ytterst få söker några jobb. Banksektorn i Sverige behöver anställa fler. Det råder s…